Kushtet e perdorimit

Duke hyrë ose duke kontribuar në këtë faqe interneti të organizuar në https://bonus.express, ju pranoni të respektoni kushtet e mëposhtme. Ju lutem lexoni me kujdes.

Hyrja në këtë faqe interneti

Ju pranoni që bonus.express nuk do të jetë përgjegjës, në asnjë rrethanë dhe në asnjë mënyrë, për ndonjë gabim apo lëshim, humbje apo dëmtim të çfarëdo lloji të shkaktuar si rezultat i përdorimit të ndonjë përmbajtjeje të postuar në këtë faqe. Ju pranoni që ju duhet të vlerësoni dhe të mbani të gjitha rreziqet që lidhen me përdorimin e çdo përmbajtje, duke përfshirë çdo mbështetje në saktësinë, plotësinë ose dobinë e përmbajtjes së tillë.
bonus.express nuk garanton saktësinë ose plotësinë për çdo send që përmban këto materiale

Është përgjegjësia juaj për të përcaktuar nëse bixhozi online është i ligjshëm brenda juridiksionit në të cilin jetoni.

Faqja jonë është tërësisht falas dhe përcakton qëllimin për të vëzhguar në promovimin e kazinove, që do të thotë se ka një "kazino të mirë" dhe "keq" në listën

Ne nuk detyrojmë ose nuk ju bëjmë thirrje për të luajtur lojëra të fatit nëpërmjet internetit
Çdo humbje financiare ose fitim në kazino, si dhe procesi i lojrave në vetvete, janë në rrezikun tuaj

Postimi në këtë faqe interneti

Kemi besim në lirinë e fjalës; Megjithatë ne rezervojmë të drejtën për të hequr ose ndryshuar komentet ose përmbajtjen. Ju mund të postoni përmbajtje lirisht në këtë faqe interneti, për sa kohë që përmbajtja nuk është e paligjshme, e turpshme, shpifëse, kërcënuese, shkelje e të drejtave të pronësisë intelektuale, invazive të privatësisë ose në ndonjë mënyrë tjetër të pakëndshme.
bonus.express nuk është përgjegjës për ndonjë informacion të postuar nga përdoruesit dhe çdo person 3rd

Fëmijë

bonus.express nuk duhet të arrihet nga personat nën moshën 18 vjeçare, ose mosha ligjore e lejuar për lojërat e fatit në internet në juridiksionin tuaj, cilado që është më e madhe.

Mospranimi i garancive dhe kufizimi i përgjegjësisë

Kjo faqe është dhënë në bazë "siç është" dhe "si është e disponueshme". bonus.express nuk bën asnjë përfaqësim ose garanci të çfarëdo lloji, të shprehur ose të nënkuptuar, për sa i përket funksionimit të faqes ose informacionin, përmbajtjen ose materialet e përfshira në këtë faqe. Në masën e plotë të lejueshme nga ligji i aplikueshëm, bonus.express me këtë rast heq të gjitha garancitë, të shprehura ose të nënkuptuara, duke përfshirë, por pa u kufizuar në garancitë e nënkuptuara të tregtueshmërisë dhe përshtatshmërisë për ndonjë qëllim të veçantë. bonus.express nuk do të jetë përgjegjës për ndonjë dëm të çfarëdo lloji që rrjedh nga përdorimi ose paaftësia për të përdorur këtë faqe. Ju shprehimisht pajtoheni që ta përdorni këtë faqe vetëm në rrezikun tuaj.

Modifikimi i këtyre Kushteve të Përdorimit

bonus.express rezervon të drejtën për të ndryshuar, në çdo kohë, sipas gjykimit tonë, kushtet në të cilat ofrohen këto shërbime. Ju jeni përgjegjës për shqyrtimin e rregullt të këtyre kushteve. Përdorimi juaj i vazhdueshëm i shërbimeve përbën marrëveshjen tuaj për të gjitha kushtet e tilla.

Na kontaktuar

Nëse keni ndonjë pyetje apo koment mbi kushtet tona të përdorimit, ju lutem Na Kontaktoni

Kushtet e perdorimit përditësuar: Nëntor 26, 2018 Author: Damon

Bonuse të lidhura:

dy rrotullime falas kazino